W230A-MC
W230A-MC 产品说明
wifi云控、智能侍酒、微信控温、动态净味除菌……美晶出美味,只为舒展您舌尖味蕾。
工艺特色创新科技专利技术可选材质产品详情  
 
 
 
 
简约实木恒温酒柜
> W150A
> W230A
> W330A
> W330B(双温区)
> W380A
> W380B(双温区)
> W380H
> W330H
> W230H
> W470A
> W150A-MC
> W230A-MC
> W380A-MC
> W330A-MC
> RC690S
> RC690B
> RC670S
> RC670B
> RC650S
> RC630S
> W150H
分享美晶到: